vrijdag 8 april 2016

CRM: Biljartbond discrimineerde gelovige met wedstrijden op zondag


Een gereformeerde man is lid van de biljartvereniging in zijn woonplaats. Vanwege zijn geloofsovertuiging mag hij op zondag niet biljarten. De man neemt, zowel persoonlijk als met zijn biljartteam, deel aan de competitie van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). De KNBB organiseert biljartwedstrijden die in competitieverband worden gespeeld op gewestelijk en landelijk niveau. Sommige wedstrijden zijn op zondag. De man vroeg de KNBB verschillende keren de wedstrijden op een andere dag te laten spelen. De KNBB weigerde dit.

Beoordeling
Het College oordeelt dat het niet willen verrichten van bepaalde activiteiten op zondag, zoals biljarten, een uiting is van geloofsovertuiging. De man kan daarom een beroep doen op de bescherming van de gelijkebehandelingswetgeving. Ook oordeelt het College dat het organiseren van biljartwedstrijden op zondag in het nadeel is van mensen die vanwege hun geloof die dag niet mogen sporten. Dat is niet verboden als hiervoor een goede reden is. De KNBB voert aan dat de wedstrijden op gewestelijk niveau ook op zondag zijn omdat op die dag de meeste spelers en bezoekers kunnen komen. Het College stelt vast dat de KNBB niet aantoonde dat er minder spelers en bezoekers komen als de zondag wedstrijdvrij wordt gehouden. De KNBB geeft dan ook geen goede reden voor het organiseren van de wedstrijden op gewestelijk niveau op zondag. De KNBB geeft ook geen goede reden voor het organiseren van de landelijke wedstrijden op zondag. Het College concludeert daarom dat de KNBB de man discrimineert door het organiseren van de gewestelijke en landelijke wedstrijden op zondag.

Oordeel

Koninklijke Nederlandse Biljartbond heeft verboden onderscheid jegens de man gemaakt op grond van godsdienst.

1 opmerking: