woensdag 14 november 2012

Sherwin Grot mag niet uitkomen voor PEC Zwolle, overschrijvingsformulier te laat ingeleverdFeiten
Sherwin Grot is een spelerscontract aangegaan voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2012 met PEC Zwolle.(Een oplettende lezer wijst er op dat het 2013 moet zijn. Hij heeft natuurlijk gelijk. Kennelijke schrijffout van de rechtbank red.)  Het bruto maandsalaris bedraagt op grond van dit contract € 2.250,-- per maand.
Grot heeft het overschrijvingsformulier te laat bij de KNVB ingediend. Dat had voor 15 juli moeten gebeuren en hij heeft het op 23 juli ingediend. Acht dagen te laat.
De KNVB weigert Grot daarom over te schrijven naar PEC Zwolle.

Het geschil
Grot heeft om dispensatie verzocht van de KNVB, maar heft die niet gekregen. Sherwin Grot betoogt dat (het bestuur van) de KNVB in dit geval in redelijkheid had moeten oordelen dat sprake is van zodanige exceptionele omstandigheden dat dispensatie van de overschrijvingsbepalingen had moet worden verleend. Sherwin Grot voert daartoe het volgende aan.
 De belangen die de KNVB heeft bij handhaving van de overschrijvingsregels wegen niet op tegen de belangen van Sherwin Grot bij het verlenen van dispensatie van die regels.
 De belangen van amateurvereniging [naam] of welke andere amateurvereninging ook worden niet geschaad. Er is geen sprake van competitie- en/of concurrentievervalsing. Ook zal er geen sprake zijn van precedentwerking indien het verzoek om dispensatie wordt ingewilligd. Daartegenover staat dat de belangen van Sherwin Grot bij het verlenen van dispensatie van de overschrijvingsregels groot zijn. Doordat geen dispensatie wordt verleend wordt Sherwin Grot:
a) het onmogelijk gemaakt zijn inkomsten te genereren, waardoor hij afhankelijk blijft van
 derden en zijn hand moet ophouden,
b) de kans ontnomen om: 
i) als profvoetballer in het betaald voetbal uit te komen en zich verder te ontwikkelen en te manifesteren in het betaald voetbal, 
ii) zijn spelersvaardigheden in competitieverband op peil te houden en zich in de kijker te spelen van andere geïnteresseerde betaaldvoetbalorganisaties voor het volgende  voetbalseizoen.
Daarbij komt dat het te laat indienen van het verzoek tot overschrijving niet aan Sherwin Grot kan worden toegerekend, aangezien hij met PEC Zwolle is overeengekomen dat PEC Zwolle hiervoor zou zorgdragen.

 Oordeel rechter
1.         Een speler is zelf verantwoordelijk voor het indienen van het overschrijvingsformulier      en dat de speler dit formulier ook zelf moet ondertekenen.
 De stelling van [eiser] dat het te laat indienen van het verzoek tot overschrijving niet aan hem kan worden toegerekend, omdat hij met PEC Zwolle had afgesproken dat PEC Zwolle daarvoor zou zorgen, gaat gelet op deze bepaling daarom niet op.
 Het bestuur van de KNVB hoefde deze omstandigheid daarom niet mee te wegen bij de vraag of zij wel of niet dispensatie zou verlenen.

2.         Het is verder niet aannemelijk geworden dat het [eiser] door de weigering om             dispensatie te verlenen onmogelijk wordt gemaakt zijn inkomsten te genereren.
 Integendeel, [eiser] heeft tijdens de zitting verklaard dat PEC Zwolle tot op heden het overeengekomen basisloon ad € 2.250,-- bruto per maand aan hem heeft betaald.

3.         De door [eiser] aangevoerde omstandigheid dat hem de kans wordt ontnomen om: i) als profvoetballer in het betaald voetbal uit te komen en zich verder te ontwikkelen en te manifesteren in het betaald voetbal, ii) zijn spelersvaardigheden in competitieverband op peil te houden en zich in de kijker te spelen van andere geïnteresseerde betaaldvoetbalorganisaties voor het volgende voetbalseizoen.
 De voorzieningenrechter kan de KNVB volgen in haar stelling dat indien zij alleen vanwege deze omstandigheid het dispensatieverzoek van [eiser] zou toewijzen, het hele dispensatiesysteem op de helling gaat. Voor vrijwel iedere speler die zich te laat heeft ingeschreven, zal deze omstandigheid immers aan de orde zijn.

Wijst de vordering af.

De uitspraak staat HIER

2 opmerkingen:

 1. KNVB regels zijn KNVB regels dus.

  Als Sherwin (ex-)profspeler zonder club was geweest, had hij wel naar PEC Zwolle gekund. De FIFA Transferwindow geldt niet voor spelers zonder club.
  Je conditie op peil houden bij een club mag wel. Of dat nu een amateur of profclub is. En als de nood aan de man is, stroom je gewoon na een paar maanden in, als amateur of je krijgt een contract: Boukhari, Verhoeven etc.

  Maar voor een (ex-)amateurspeler die blijkbaar niet meer actief is bij zijn amateurclub maar daar nog wel ingeschreven staat, geldt dat niet.

  Is dat niet krom?

  Voor de zekerheid dus elk jaar maar een pro-forma opzegging doen van het lidmaatschap bij je amateurclub?
  En als je toch doorgaat, vlak voor de overschrijvingsdatum de opzegging intrekken. Of je als clubloze speler aanmelden bij je oude club. Dat kan ook gedurende het seizoen toch?

  Drukke tijden in aantocht voor de afdeling overschrijvingen van de KNVB!  Om in gevallen als die van Sherwin Grot safe te zitten, moet je dus als amateur elk jaar proforma je lidmaatschap opzeggen bij je club

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interessante reactie. Tja, het is wel heel erg zuur, ook voor PEC. Die zullen hem immers gewoon moeten betalen, maar kunnen hem niet inzetten.

  In de uitspraak wordt wel verwezen naar de o.a. de volgende dispensatiegrond: "3. Een overschrijvingsverzoek van een ex-contractspeler (dat wil zeggen een speler wiens contract uiterlijk per 30 juni voorafgaand aan het overschrijvingsverzoek is geëindigd) die voor een club (niet perse de club bij wie hij het laatst onder contract stond) uitkomt en op basis van zijn voetbalverleden een WW-uitkering ontvangt, naar een club waar hij een (nieuw) spelerscontract heeft getekend. Door het tekenen van dit (nieuwe) spelerscontract dient het recht op WW-uitkering automatisch en volledig te vervallen. Indien dit niet automatisch het geval is en/of het recht op WW-uitkering enkel eindigt doordat de betreffende speler hierom verzoekt, wordt geen dispensatie verleend. (…)

  Maar dat is niet de precies de situatie waar je op doelt.

  BeantwoordenVerwijderen