zondag 26 augustus 2012

Arbitragecommissie KNVB: PEC Zwolle tegen Claus Boekweg ontbinding arbeidsovereenkomst assistent trainerDe feiten
Boekweg is sedert 1 juli 2006 in dienst bij PEC Zwolle, laatstelijk in de functie van  assistent trainer/coach eerste elftal, zulks tegen een bruto salaris van thans € 4.250,00 bruto per maand. PEC Zwolle verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met Boekweg met ingang van 1 augustus 2012.

Het geschil
Het geschil in deze zaak spitst zich toe op de vraag of de omstandigheden zodanig zijn veranderd,  dat deze een gewichtige reden in de zin van artikel 7:685 BW opleveren en de arbeidsovereenkomst mitsdien dient te worden ontbonden, al dan niet onder toekenning van een vergoeding.
In de visie van PEC Zwolle is een vruchtbare samenwerking  tussen PEC Zwolle en Boekweg komen te ontvallen en rest PEC Zwolle in haar visie in redelijkheid geen ander middel dan de arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van gewichtige redenen, meer in het bijzonder vanwege een verandering van omstandigheden,  te ontbinden.  
Boekweg erkent dat er gaandeweg een verschil van inzicht is ontstaan tussen hem en PEC Zwolle over de wijze waarop de door Boekweg beklede functie binnen PEC Zwolle dient te worden uitgevoerd. Voorts erkent Boekweg dat partijen meerdere malen hebben getracht om op één lijn te komen, maar dat het verschil van inzicht onoverbrugbaar is. Voorts erkent Boekweg dat bij PEC Zwolle geen andere passende functie beschikbaar  is.

De beslissing
De arbitragecommissie ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2012 en acht de door PEC Zwolle aangeboden beëindigingsvergoeding van € 30.000,00 bruto billijk.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten