vrijdag 13 juni 2014

Tijdschrift voor Sport & Recht 2014 nummer 1

In dit nummer van het Tijdschrift voor Sport &Recht de volgende onderwerpen: 

Mr. drs. E. Huisman, Staatssteun en sport: een onvermijdelijke combinatie

De kop van het artikel ‘Nieuw stadion Feyenoord aan zijden draadje’ vat de kern van dit artikel samen: (verboden) financiële steun van (lokale) overheden aan sportclubs en de juridische en financiële risico’s die dat met zich mee kan brengen. Samengevat staat de Gemeente Rotterdam voor de keuze of zij garant wil staan voor een lening van € 165 miljoen voor de bouw van een nieuw stadion ten behoeve van wedstrijden van voetbalclub Feyenoord. Dergelijke vragen spelen niet alleen bij de Gemeente Rotterdam dan wel in het (betaald) voetbal. De Europese Commissie heeft inmiddels besloten dat de financiële hulp van de Provincie Fryslân met betrekking tot de vernieuwing van ijsstadion Thialf verenigbaar is met de interne markt en dus geen verboden staatssteun oplevert. Blijkens de brief van de Europese Commissie d.d. 1 oktober 2012 heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren meerdere klachten ontvangen betreffende staatssteun ter zake professionele voetbalclubs. De kaders van dergelijke financiële maatregelen worden gevonden in het Europese recht, meer in het bijzonder in artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
 In dit artikel wordt een antwoord gegeven op de vraag wanneer sprake is van staatssteun en welke mogelijkheden er zijn om – ondanks het verbod op staatssteun – alsnog financieel bij te springen bij een noodlijdende sportclub.

Het volledige artikel staat HIER (voor abonnees)


Mr. D. Sprecher, mr. dr. J.G.C.M. Galle, mr. M.E.P.A.R. Jans-van Wieringen, De break-even-verplichting bij voetbalclubs. Naleven of aanvechten?
  
Nederlandse voetbalclubs die zich kwalificeren voor Europees voetbal moeten met ingang van het huidige voetbalseizoen voldoen aan de door de UEFA geïntroduceerde ‘Financial Fair Play’-regelgeving (FFPR). Het belangrijkste element van die regelgeving is de break-even-verplichting (BEV). De BEV houdt kort gezegd in dat een voetbalclub haar inkomsten en uitgaven in balans moet brengen. Voetbalclubs die niet aan de BEV voldoen worden gesanctioneerd. De sancties variëren van bijvoorbeeld een transferverbod tot uitsluiting van Europees voetbal als zwaarste sanctie. Op 28 februari 2014 maakte de UEFA bekend dat zij van 76 clubs nadere financiële gegevens zou opvragen omdat die clubs volgens haar berekeningen na de afsluiting van het boekjaar 2012 niet aan de BEV voldeden. Vlak voor de publicatie van dit artikel werd bovendien bekend dat Manchester City en Paris Saint Germain – voetbalclubs die vaak in één adem genoemd worden met kritiek op FFPR omdat zij gigantische bedragen aan transfersommen betaald hebben sinds de overname van deze clubs door sjeiks – zeer waarschijnlijk gesanctioneerd worden door UEFA wegens niet-naleving van de regelgeving. Maar ook het Nederlandse Vitesse, dat het huidige voetbalseizoen waarschijnlijk afsluit met kwalificatie voor Europees voetbal, is een van de clubs die om opheldering is gevraagd. Wat nu als de UEFA in de toekomst besluit om een Nederlandse club de toegang tot Europees voetbal te weigeren? Kan dat besluit met succes worden aangevochten? Een nadere analyse.
  
Het volledige artikel staat HIER (voor abonnees)

  - Jurisprudentie
 Mr. M.I. van Dijk, T. Wilms


Het volledige artikel staat HIER (voor abonnees)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten