donderdag 10 mei 2012

Voetganger krijgt hockeybal tegen hoofd. Speelster aansprakelijk?
Update: 16 mei 2012
De media pikken dit verhaal ook op:
Omroep Brabant
- Geenstijl.nl: Snel rijk worden? Ga kijken bij de hockey!

Feiten
Tijdens een hockeytraining slaat een speelster een bal over het doel. Een voetganger wordt door de bal aan het hoofd geraakt.
Vraag die centraal staat in de procedure: Is er sprake van een onrechtmatige gedraging van de hockeyster?

Verweer
ZLM(de verzekeringsmaatschappij van de hockeyster) en de hockeyster hebben tot hun verweer het volgende aangevoerd. Het gedrag van de hockeyster is niet onrechtmatig op de enkele grond dat deze gedraging tot gevolg heeft gehad dat de voetgangerletsel heeft opgelopen en schade heeft geleden. Er is geen sprake van het bewust of onbewust onzorgvuldig slaan van de bal. De hockeyster stond recht voor het doel en sloeg op normale wijze en overeenkomstig de haar opgedragen ‘oefening op de goal’ de bal in de richting van de goal. De ballen gaan doorgaans over het pad heen, de vijver in. Deze keer viel de bal op het pad, hetgeen normaliter niet het geval is. Er is sprake van een toevalstreffer en van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De hockeyster heeft onder de gegeven omstandigheden niet meer risico gelopen dan redelijkerwijs verantwoord was. Dat de hockeyster bij de uitvoering van de oefening het doel heeft gemist is inherent aan het trainingsaspect.
 De kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar en niet door de voetganger Tussen rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeraars is bovendien een regeling getroffen die uitgaat van een vergoeding van kosten wanneer tussen partijen een minnelijke regeling wordt getroffen ten aanzien van de totale schade en daarvan is thans geen sprake.

Oordeel kantonrechter
Samengevat komt het erop neer dat de schade voorzienbaar was. De kantonrechter overweegt dat de mogelijkheid dat de hockeyster bij de uitvoering van deze oefening een of meer ballen over de ballenvanger zou slaan die op hoofdhoogte over het voetpad zouden gaan, was daarom voor haar voorzienbaar. De hockeyster was er mee bekend dat het achter het doel gelegen voetpad druk werd gebruikt door voetgangers die van de parkeerplaats naar de tennisbanen gingen en dat er ook tijdens de uitvoering van dit onderdeel van de training voetgangers van het voetpad gebruik maakten. De mogelijkheid dat een over de ballenvanger geslagen bal een op het voetpad aanwezige voetganger zou raken, was voor de hockeyster eveneens voorzienbaar. De hockeyster is niet met de oefening gestopt op het moment dat de voetganger over het voetpad achter het doel liep. Overigens is gesteld noch gebleken dat zij een waarschuwing heeft geroepen naar de voetganger toen de bal over de ballenvanger ging. De hockeyster heeft het voor haar kenbare risico genomen dat de voetganger door een hockeybal zou worden geraakt door de oefening uit te voeren terwijl de voetganger over het voetpad achter het doel liep. Dit levert een onrechtmatige gedraging op van de hockeyster tegenover de voetganger. De hockeyster moet daarom aansprakelijk worden gehouden voor het ontstaan van de letselschade zodat dienovereenkomstig zal worden beslist. ZLM heeft geen verweer gevoerd tegen het verzoek om bij vaststelling van de aansprakelijkheid te beslissen dat zij gehouden is om de schade volledig aan de voetganger te vergoeden, zodat ook dat verzoek zal worden toegewezen.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten