donderdag 28 februari 2013

Arbitragecommissie KNVB: Van der Hoek\VV Jonge Kracht: Arbeidsovereenkomst kan ook mondeling worden aangegaanDe feiten
Van der Hoek is tijdens het seizoen 2011/2012 werkzaam als hoofdtrainer van VV Jonge Kracht op basis van een arbeidsovereenkomst voor het seizoen 2011/2012. met W Jonge Kracht. Van der Hoek stelt dat voor het seizoen 2012/2013 een nieuw contract is aangegaan.
VV Jonge Kracht ontkent dat. Er is geen getekende arbeidsovereenkomst.
Van der Hoek kan ter onderbouwing van zijn stelling verklaringen van een viertal personen overgeleggen die verklaren dat gedurende het seizoen 2011/2012 VV Jonge Kracht met Van der Hoek een nieuw contract is aangegaan voor het daaropvolgende seizoen 2012/2013.
De arbitragecommissie van de KNVB stelt Van der Hoek gezien de getuigeverklaringen in het gelijk. Ook  hecht de arbitragecommissie veel waarde aan de e-mail die een lid van het dagelijks bestuur aan Van der Hoek stuurde waarin hij zonder enig voorbehoud laat weten dat Van der Hoek ook in het seizoen 2012/2013 de trainer zou zijn.
Van der Hoek heeft aangegeven nakoming te wensen van de overeenkomst. De arbitrage­ commissie kan niet in het debat tussen partijen treden of een en ander haalbaar of realistisch is doch dient te beslissen op grond van de aan haar voorgelegde vorderingen. Wettelijke schadeloosstelling kan alleen gevorderd en toegewezen worden (al dan niet subsidiair) ingeval Van der Hoek ervan uit zou gaan dat de verlengde arbeidsovereenkomst is verbroken. Dat is gesteld, noch gebleken.
Het oordeel
De arbitragecommissie veroordeelt VV Jonge Kracht € 3.343,05 netto te betalen, zijnde het netto loon over de maanden september 2012 tot en met januari 2013, en voorts om aan Van der Hoek met ingang van 1 februari 2013 tot en met 30 juni 2013, maandelijks € 668,61 (netto) te betalen

Het oordeel staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten