vrijdag 1 februari 2013

Commissie van Beroep KNVB beperkt schorsing Chery tot twee wedstrijdenT. Chery, speler van ADO Den Haag, is op 7 december 2012 door de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, volgende op die, waarop het 1e elftal van zijn club 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld wegens ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler tijdens de op 1 december 2012 gespeelde wedstrijd FC Twente – ADO Den Haag.
Chery is het er niet mee eens en gaat in beroep bij de commissie van beroep betaald voetbal.
In de 49e minuut werd een bal vanuit de achterhoede van ADO Den Haag in de richting van de zijlijn gespeeld, dichtbij de dug-out van FC Twente. Er ontstond een duel waarbij Chery tegen zijn tegenspeler aanbotste en hem daarbij met zijn linkervoet raakte. De tegenspeler sprong iets op en viel ter aarde. Na 10 seconden op het besneeuwde veld te hebben gelegen werd hij door andere spelers overeind geholpen. De scheidsrechter, die op afstand het voorval
niet goed kon waarnemen, raadpleegde via de headset de 4e official die hem adviseerde de rode kaart aan Chery te geven. Daarna ontstond enige verwarring omdat zowel spelers van
FC Twente als spelers van ADO Den Haag deze sanctie niet hadden verwacht, zoals uit de tv-
beelden blijkt.
Chery onderging het wegsturen door de scheidsrechter zonder enig protest en schudde zelfs ter verontschuldiging de hand van zijn tegenspeler. De tegenspeler kon daarna de wedstrijd gewoon hervatten en volledig uitspelen. Chery beschikt over een blanco strafkaart en is van oordeel dat onderhavig voorval als een incident kan worden beschouwd.
De rapportage van de arbitrage geeft aan dat de tegenspeler op zijn onderbeen of een enkel zou zijn geraakt. Als de tv-beelden nauwkeurig worden bekeken dan is te zien dat de
rechtervoet van Chery op het gras terecht kwam en de tegenspeler niet raakte. De linkervoet van Chery schampte de linkervoet van de tegenspeler en de tegenspeler viel vervolgens om.
Chery dacht dat hij de bal kon spelen maar was te laat waardoor zijn tegenspeler eerder bij de bal was. De bedoeling van Chery was de bal onder de voet mee te nemen daarom sprong hij op.

Vordering aanklager
De aanklager is van oordeel dat het tenlastegelegde ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler reglementair en overtuigend is bewezen.
De aanklager geeft aan dat Chery een risico heeft genomen door de manier waarop hij zijn actie heeft ingezet. Chery kwam los van de grond en daarmee nam hij een risico dat hij zijn tegenspeler zou blesseren. Chery geeft aan dat hij niet de intentie had om zijn tegenspeler te raken of te blesseren maar als je de actie inzet, ben je ook verantwoordelijk voor die actie.
De aanklager verzoekt om uitsluiting van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, volgende op die, waarop het 1e elftal van zijn club 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld.

De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep is ingesteld, met uitzondering van de strafmaat. Op basis van de tv-beelden die zijn vertoond tijdens de mondelinge behandeling, in samenhang met de verklaringen van de arbitrage, is de commissie van beroep van oordeel dat de gedraging van Chery een overtreding oplevert die als ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler gekwalificeerd kan worden.
Bij het bepalen van de strafmaat acht de commissie van beroep een aantal omstandigheden van belang.
Uit de getoonde beelden leidt de commissie van beroep af dat Chery met de door hem ingezette actie de intentie had de bal te spelen en niet de intentie had om zijn tegenstander letsel toe te brengen. De door de speler gegeven uitleg past naar het oordeel van de commissie van beroep in zoverre bij de vertoonde tv-beelden. Het risico dat Chery in het leven roept bij het inzetten van zijn actie – welke actie uitmondde in de overtreding – komt niettemin geheel voor rekening van Chery. Wel acht de commissie van beroep de wijze van spelen van Chery en de daaruit voortvloeiende overtreding minder zwaar dan de aanklager en tuchtcommissie.
Hoewel het niet de bedoeling van Chery was een overtreding te maken is Chery van mening dat de rode kaart terecht was. De door de aanklager voorgestelde straf is volgens Chery echter te hoog zeker nu hij de overtreding niet bewust heeft begaan.
Op basis van het voorgaande is niet duidelijk komen vast te staan dat het hier om een opzettelijke overtreding ging. Chery verzoekt om een sanctie die past bij de begane overtreding rekening houdend met de omstandigheden zoals hierboven uiteengezet.
De specifieke omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, ziet de commissie van beroep aanleiding om de opgelegde straf te beperken tot een schorsing van drie wedstrijden waarvan één wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten