woensdag 20 februari 2013

Motorclub Pegasus moet clubhuis ontruimen


Motorclub Pegasus moet het clubgebouw op het Jeugddorp Zuid-West in Leiden ontruimen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald. MC Pegasus was niet bevoegd vertegenwoordigd op de zitting en is hierdoor niet rechtsgeldig verschenen. De vordering van gemeente Leiden wordt daarom toegewezen en de huurovereenkomst wordt voor ontbonden gehouden.

Rechtsgeldige vertegenwoordiging
MC Pegasus heeft niet voldaan aan de statutaire bepaling dat het bestuur moet bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Het op 9 februari 2013 gekozen bestuur van MC Pegasus bestaat uit slechts twee personen. Ook heeft er geen schriftelijke oproeping voor een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Dit betekent dat van een rechtsgeldige vertegenwoordiging van MC Pegasus geen sprake is.
De ter zitting aanwezige voorzitter van  het huidige bestuur van  MC Pegasus is ook niet rechtsgeldig verschenen nu de voorzitter op grond van artikel 14 van de statuten uitsluitend MC Pegasus in rechte kan vertegenwoordigen samen met de secretaris of met de penningmeester. Noch de penningmeester noch de secretaris van MC Pegasus waren ter zitting aanwezig.

De uitspraak staat HIER

Bron: rechtspraak.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten