maandag 19 maart 2012

Gedrag ouders geen reden voor weigering deelname aan judotoernooiDe feiten
Eisers zijn de ouders van de minderjarige sporter. Hij beoefent de judosport op het hoogste niveau. De vereniging Judo Associatie Curaçao is de overkoepelende organisatie van verenigingen die op Curaçao de judosport bevorderen.
De sporter wil in juli 2010 deelnemen aan de Junior US Open Judo Championships. De vereniging zal daar met een delegatie vertegenwoordigd zijn. De vereniging heeft de sporter laten weten zijn kandidatuur voor deelname niet te ondersteunen. Zijn deelname aan het kampioenschap wordt daardoor geblokkeerd.

Het geschil
De ouders vorderen dat het gerecht bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
De vereniging zal bevelen de sporter op te nemen in de afvaardiging en uit te zenden naar het kampioenschap. Aan hun vordering leggen eisers ten grondslag dat de vereniging oneigenlijke gronden aanvoert voor het uitsluiten van de sporter voor het kampioenschap. De reden zou zijn dat de moeder van de sporter contact had opgenomen met het Nederlands Antilliaans Olympisch Comite, volgens de vereniging had zij dit niet mogen doen buiten de vereniging om. De andere reden is dat er gesteld wordt dat de vader van de sporter de vereniging heeft proberen op te lichten.
De vereniging stelt dat de belangrijkste reden voor de uitsluiting van de sporter voor het kampioenschap is dat hij onvoldoende heeft getraind, alsmede dat zijn opstelling onsportief en niet professioneel is. De sporter zou er meermalen op zijn gewezen dat zijn aanwezigheid bij de trainingen een voorwaarde was voor deelname aan internationale kampioenschappen.

De Beslissing
De vereniging heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij de sporter erop heeft gewezen dat hij niet zou kunnen deelnemen aan het kampioenschap, als hij niet vier keer per week zou trainen.
De vereniging geeft als reden voor uitsluiting van deelname aan het kampioenschap een door haar gestelde poging tot fraude door de vader van de sporter en het contact zoeken van de moeder met het Olympisch Comite aan. In redelijkheid kunnen de door de vereniging aan de ouders van de sporter verweten gedragingen geen reden zijn voor uitsluiting van deelname van de sporter aan het kampioenschap. In beginsel zouden de sportieve prestaties van de betrokkene tot criterium moeten worden genomen en niet het handelen van diens ouders.
De uitsluiting van de sporter van deelname aan het kampioenschap is dus onrechtmatig. Het gevorderde bevel tot opname van de sporter in de afvaardiging wordt daarom toegewezen.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten