donderdag 29 maart 2012

Geen aansprakelijkheid voor ongeval tijdens tennislesDe feiten
Neways is werkgever van A. Op 1 juni 2004 heeft zich een ongeval voorgedaan tijdens een tennisles op de tennisbaan van  Neways waarbij A oog- en hersenletsel heeft opgelopen. Tijdens de tennisles, gegeven door een trainer van Neways, heeft een speler op enig moment een bal geslagen die vrij kort over het net kwam. B is toen naar het net gesprint en heeft de bal, in zijn loop rechtdoor in de richting van A geslagen. A was op dat moment achter de baseline van de baan ballen aan het rapen. Toen A vanuit gebukte houding omhoog kwam en zijn gezicht naar het net draaide, kreeg hij de door B geslagen bal in het gezicht op het oog. Hij is even buiten bewustzijn geweest. In het ziekenhuis werd aanvankelijk alleen oogletsel vastgesteld. Later bleek A ook hersenletsel te hebben opgelopen. 

Het geschil
A en Neways vorderen dat B aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het tennisongeval en veroordeling van B tot betaling van schadevergoeding; Hier valt ook onder de netto-loonschade die Neways heeft omdat A niet kan werken.  
Neways voert hiertoe aan dat B handelde in strijd met het doel van de opgedragen spelvorm, te weten een tennisles waarbij de spelers het spel rustig vanachter de baseline gaande moeten houden door de ballen diagonaal met topspin over en weer te slaan.
Bij vonnis van 21 februari 2007 heeft de rechtbank de vordering afgewezen. 

De beoordeling
Het hof oordeelt als volgt. 
Gedragingen die buiten de spelsituatie als onvoorzichtig en daarom onrechtmatig zijn aan te merken, behoeven binnen een spelsituatie niet als zodanig te worden beschouwd omdat de deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten (HR 20 februari 2004,NJ 2004, 238). 
Het hof is van oordeel dat de in dit geding omstreden gedraging van B is aan te merken als een gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede en onvoldoende doordachte handeling waartoe het spel, in dit geval het tennisspel, uitlokt. Derhalve is die gedraging jegens A niet aan te merken als een onrechtmatig handelen. 

De beslissing
Het hof: 
bekrachtigt het vonnis van de rechtbank van 21 februari 2007.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten