maandag 12 maart 2012

Mountainbiker rijdt toeschouwer aan

De stichting Berg tot Berg organiseert een mountainbikewedstrijd in Arnhem. Een deelnemer is bij het afdalen van een trap in het parcours ten val gekomen en tegen een toeschouwerster aangebotst. De toeschouwster lijdt ten gevolge van dit ongeval schade en spreekt de mountainbiker en de organisator Berg tot Berg aan.
Onder verwijzing naar het de criteria uit het kelderluikarrest komt de rechtbank tot de conclusie dat de organisator aansprakelijk is op grond van een door de organisatie gepleegde onrechtmatige daad. De rechtbank is van oordeel dat de organisator van de mountainbikewedstrijd, gelet op alle omstandigheden van dit geval tekortgeschoten is in de zorg die van haar, jegens de toeschouwster kon worden gevergd.
Die omstandigheden waren:
-          De valpartijen, in het bijzonder bij het afdalen van de trap waren voorzienbaar voor             Berg tot Berg.
-          Er waren in het verleden wel meer meldingen van valpartijen bij de trap. Op de trap             wordt op snelheid gereden en daar kunnen deelnemers bij vallen en daarom stond er             ook een EHBO-team
-          Berg tot Berg heeft de toeschouwers niet met borden of folders tegen dit gevaar             gewaarschuwd. De veiligheidsmaatregelen voor het publiek hebben daarin bestaan dat       Berg tot Berg een afzetlint vlak langs de trap heeft doen plaatsen en medewerkers bij       de trap heeft geposteerd om het publiek zo nodig te manen achter dit lint te blijven.
De rechtbank komt tot de conclusie dat de aanrijding met de toeschouwster voor Berg tot Berg in die mate voorzienbaar was dat het onzorgvuldig is te achten, en wel zo onzorgvuldig dat het onrechtmatig is, dat Berg tot Berg de toeschouwster zo dicht op zo’n risicovol deel van het parcours heeft toegelaten. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het ongeval op eenvoudige wijze voorkomen had kunnen worden door het afzetlint niet pal naast de trap te plaatsen, maar op enige afstand daarvan. De mountainbiker zou dan, nadat hij de macht over het stuur had verloren, niet meteen in het publiek zijn beland.
Verder is van belang dat Berg tot Berg bekend is met de potentieel ernstige aard van het letsel van vallende deelnemers. Berg tot Berg had immers een arts paraat staan om gevallen deelnemers te behandelen. Gelet op haar bekendheid met de gevaren voor de deelnemers moet het voor Berg tot Berg ook voldoende voorzienbaar zijn geweest dat een botsing met het publiek ernstige gevolgen voor dat publiek zou kunnen hebben.
De mountainbiker acht de rechtbank niet aansprakelijk. Het ongeval vond volgens de rechtbank, plaats tijdens de wedstrijd waar de mountainbiker aan deel nam. Een wedstrijdsituatie wordt in het algemeen daardoor gekenmerkt dat de deelnemers in hun wedijver grotere risico’s nemen dan in het gewone maatschappelijke verkeer gebruikelijk is.
Daarbij is tevens van belang dat de aan de wedstrijd inherente risico’s, met name bij het afdalen van de trap, voor spektakel zorgen en dat daarin mede de aantrekkingskracht voor de toeschouwer is gelegen. De toeschouwster was om die reden ook bij de trap gaan kijken.
De toeschouwster mocht derhalve tot op zekere hoogte gevaarlijk gedrag van de mountainbiker verwachten. Het ongeval is niet te wijten aan zodanig risicovol rijgedrag van de mountainbiker dat de toeschouster daarop niet bedacht hoefde te zijn.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten