woensdag 21 maart 2012

Tennisvereniging stapt uit de competitie en mag jaar later niet weer op zelfde niveau meedoenDe feiten
Tennisvereniging Groenekan heeft zich in 2008 teruggetrokken uit de Eredivisie Gemengd Proftennis georganiseerd door de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Deze terugtrekking had als reden dat er geen duidelijkheid kwam over de speelperidoe.. Nu wil Groenekan meedoen aan de Eredivisie Gemengd Proftennis. Dit is niet mogelijk, want volgens het reglement moet na terugtrekking in de laagste klasse begonnen worden.

Het geschil
Tennisvereniging Groenekan vordert dat de KNLTB wordt bevolen om de Tennisvereniging alsnog toe te laten tot de Eredivisie Gemengd Proftennis 2009.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft Tennisvereniging Groenekan verklaard dat zij op het moment dat zij zich uit de competitie Eredivisie Gemengd Proftennis 2008 terugtrok bekend was met de regel dat bij terugtrekking alleen in de laagste competitieklasse weer begonnen kan worden.
De door Tennisvereniging Groenekan in dit verband aangevoerde omstandigheid dat de KNLTB lange tijd onduidelijkheid heeft laten bestaan over de vraag of de door haar voorgenomen wijziging van de speelperiode betreffende de Eredivisie Gemengd Proftennis zou worden ingevoerd en heeft nagelaten daarover duidelijkheid te geven binnen de door Tennisvereniging Groenekan gestelde termijn, is daarvoor niet redegevend voor het uit de competitie stappen.

Beslissing
Het was voor Groenekan ook mogelijk om een schriftelijk dispensatieverzoek te doen en zo niet in de laagste competitieklasse te starten.
De KNLTB heeft tijdens de mondelinge behandeling opgemerkt dat Tennisvereniging Groenekan dit verzoek nog steeds kan indienen, maar dat dit niet tot gevolg zal hebben dat Tennisvereniging Groenekan in 2009 zal mogen meedoen aan de Eredivisie Gemengd Proftennis. Wel bestaat volgens de KNLTB de mogelijkheid dat Tennisvereniging Groenekan in 2009 zal kunnen uitkomen in de hoofdklasse.  Er zijn geen feiten en omstandigheden gebleken die de conclusie kunnen dragen dat de KNLTB  naar aanleiding van een schriftelijk en met redenen omkleed dispensatieverzoek van Tennisvereniging Groenekan in redelijkheid niet zal kunnen besluiten dat Tennisvereniging Groenekan in 2009 niet zal kunnen uitkomen in de Eredivisie Gemengd Proftennis, maar wel in de hoofdklasse. Uit de dispensatiebepaling en de overige bepalingen in het Competitiereglement 2008 volgt niet dat de KNLTB indien zij gebruik wil maken van haar bevoegdheid om dispensatie te verlenen, dient te bepalen dat het teruggetrokken team weer in dezelfde klasse kan spelen als waarin zij op het moment dat zij zich terugtrok speelde. Indien de KNLTB gebruik wil maken van haar bevoegdheid om dispensatie te verlenen dan staat het haar vrij om in dat verband te beslissen dat het team dat zich voor of tijdens de competitie heeft teruggetrokken uitkomt in een hogere competitieklasse dan de laagste klasse. Dat dit het geval is, ligt besloten in de bepaling waarvan dispensatie wordt verleend, te weten de bepaling dat een ploeg die voor of tijdens de competitie wordt teruggetrokken in het volgende bondsjaar uitsluitend in de laagste competitieklasse mag worden ingeschreven. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van Tennisvereniging Groenekan zal worden afgewezen.

De uitspraak staat HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten